257687
Dzisiaj:Dzisiaj:229
Wczoraj:Wczoraj:247
W tym tygodniu:W tym tygodniu:779
W tym miesiącu:W tym miesiącu:5191
Wszystkich razem:Wszystkich razem:257687

DSC 0352W dniu 26.09.2016 r. rozpoczęła się kolejna edycja dwumiesięcznego kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego PORUCZNIKA w pionie funkcjonalnym ZABEZPIECZENIA (kod: 8103002). Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego porucznika w korpusie osobowym logistyki i finansowym. Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego o stopniu etatowym podporucznika do objęcia stanowisk o stopniu etatowym porucznik zajmujących się nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo - technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno - finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Kurs rozpoczęło 22 słuchaczy z takich jednostek jak: Wojskowe Komendy Transportu, Wojskowe Oddziały Gospodarcze czy bataliony logistyczne. 

Nazwa Dokumentu11 22

19 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Budynku Głównego WAT rozpoczęła się 26 edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Otwarcia kursu w imieniu Komendanta-Rektora dokonał prorektor ds. kształcenia dr hab. Zdzisław Bogdanowicz, prof.WAT. Z ramienia Wydziału Logistyki powitalne przemówienie wygłosił dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof.WAT, ze strony Natowskiego Biura Standaryzacyjnego zastępca dyrektora NATO Standardization Office Pan Dieter Schmaglowski. W uroczystości wziął również udział zastępca dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Pan Ryszard Grabiec oraz dyrektor Instytutu Logistyki WLO płk dr hab. inż. Szymon Mitkow oraz zastępca dyrektora WLO ppłk dr inż. Mariusz Gontarczyk. W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu

Czytaj więcej...

sluchacze

W dniu 19.09.2016 rozpoczął się kurs doskonalący "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep ”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 19.09 do 23.09.2016 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 15 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.
Odpowiedzialny za kurs kpt. Bartosz KOZICKI.

OBWIESZCZENIE
Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych o możliwości  zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających na dzień 01.03.2016 tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadających czynne prawo wyborcze) na funkcję członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO  ( Robert Krawczyk bud. 70 pok. 7) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 20.09.2016 r. godz. 14.00.

DSC 0002W dniu 12.09.2016 r. rozpoczęła się pierwsza edycja kursu doskonalącego „Kurs Szefów Służb Technicznych w Oddziałach Gospodarczych” dla oficerów logistyki w grupie osobowej technicznej przeznaczonych na stanowiska szefów służb w wojskowych oddziałach gospodarczych, kod kursu 8103041. Celem kształcenia jest przygotowanie oficerów logistyki do objęcia stanowisk szefów służb w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych w grupie osobowej technicznej. Nabyta wiedza powinna stanowić podstawę do wyrabiania umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących planowania logistycznego a w szczególności organizowania zabezpieczenia technicznego realizowanego na poziomie taktycznym i operacyjnym. Bieżąca edycja kursu trwa od 12.09 do 4.11.2016 rok, zajęcia organizowane są systemem przemiennym z wykorzystaniem bazy dydaktycznej WAT w Warszawie i CSLog w Grudziądzu, uczestniczy w niej 10 oficerów.

DSC 00776 września rozpoczął się  XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO - najważniejsze wydarzenie branży zbrojeniowej w Polsce. Tegoroczna wystawa przyciągnęła 609 firm z 30 krajów. Dla wielu podmiotów, głównie branży obronnej MSPO to miejsce premierowych prezentacji najnowszych technologii, projektów oraz wymiany doświadczeń czy też pogłębienia wiedzy. Dla kadry dydaktyczno – naukowej WAT, w tym dla kierunków logistyki i obronności - to przede wszystkim doskonały moment nawiązania kontaktów z firmami i instytucjami, które mogą stanowić nowe miejsca pracy dla przyszłych absolwentów WLO.

Czytaj więcej...

00009723 dsc 0282W dniu 1 września 2016 r. przedstawiciele WLO: płk dr hab. Konrad Stańczyk oraz dr inż. Wojciech Kocańda wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, połączonego z obchodami 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która odbyła się w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Płk Konrad Stańczyk, w wygłoszonym na otwarciu roku szkolnego przemówieniu, witając młodzież, skierował do niej słowa zadowolenia odnoszące się do czasów współczesnych, mówiąc, iż  „1 wrzesień jest datą, który dla każdego patrioty, czy to żołnierza czy ucznia, przywołuje różne, często ambiwalentne skojarzenia.

Czytaj więcej...

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2016 W WYDZIALE LOGISTYKI ZOSTALI POWOŁANI DO PEŁNIENIA FUNKCJI:

W WYDZIALE LOGISTYKI

 1. Dziekan Wydziału Logistyki – do czasowego wykonywania zadań zgodnie z Decyzją Rektora NR 82/RKR/2016 z dnia 25 maja 2016 r. – prof.  nadzwyczajny n-d dr hab. Julian MAJ
 2. Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Logistyki – na kadencję 2016-2020 – dr hab. Roman POLAK
 3. Prodziekan ds. naukowych Wydziału Logistyki – na kadencję 2016-2020 – prof. n-d dr hab. Lech KOŚCIELECKI
 4. Zastępca Dziekana – do czasowego wykonywania zadań – płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI
 5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości – do czasowego wykonywania zadań – dr n-d Jerzy NIEPSUJ

 W INSTYTUCIE LOGISTYKI:

 1. Dyrektor Instytutu Logistyki – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d - płk dr hab. inż. Szymon MITKOW
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d ppłk dr inż. Mariusz GONTARCZYK
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. naukowych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Dorota KRUPNIK
 4. Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej – do czasowego wykonywania zadań  adiunkt n-d ppłk dr Jarosław SIECZKA
 5. Kierownik Zakładu Logistyki przedsiębiorstw – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ
 6. Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Logistycznych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI

W INSTYTUCIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI:

 1. Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d dr hab. Zenon TREJNIS
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności ds. kształcenia – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Ryszard CHYRZYŃSKI
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności ds. naukowych – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d płk dr hab. Konrad STAŃCZYK
 4. Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Mirosław MARCINIAK
 5. Kierownik Zakładu Strategii i Systemów Obronnych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Monika SZYŁKOWSKA
 6. Kierownik Studiów Ekonomiczno – Społecznych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr inż. Bogdan ĆWIK