264144
Dzisiaj:Dzisiaj:8
Wczoraj:Wczoraj:251
W tym tygodniu:W tym tygodniu:8
W tym miesiącu:W tym miesiącu:5928
Wszystkich razem:Wszystkich razem:264144

W dniu 19 października br, odbyło się seminarium, współorganizowane przez Wydział Logistyki  oraz  Szefostwo Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego RSZ, pt. „Organizacja i funkcjonowanie systemu OP RP, ratownictwa lotniczego i morskiego – rekomendowane kierunki działania”. Seminarium było przedsięwzięciem realizowanym w ramach cyklicznych ćwiczeń z zakresu systemu Obrony Powietrznej, ratownictwa lotniczego i morskiego pk. RENEGADE/SAREX mającym na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie podnoszenia efektywności współdziałania SZ RP z elementami układu pozamilitarnego w ww. obszarach.

SEMINARIUM.PDF

DSC 0012W dniu 17.10.2016 rozpoczął się "Kurs doskonalący dla oficerów i pracowników wojska przygotowywanych do praktycznej realizacji zadań w zakresie NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI WYROBÓW OBRONNYCH W RESORCIE ON i NATO”. Jest on przeznaczony dla oficerów i pracowników wojska z problematyki normalizacji, jakości i kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie ON i NATO. Bieżąca edycja kursu trwa od 17.10.2016 r. do 28.10.2016 r. Uczestniczy w niej 14 oficerów. Biorą w nim udział wykładowcy Instytutu Logistyki WLO, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Centrum Certyfikacji Jakości, a także przedstawiciele kierownictwa i specjaliści Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – tj. służby normalizacyjnej Ministra Obrony Narodowej. Celem kursu jest zapoznanie oraz przygotowanie oficerów i pracowników wojska do realizacji zadań w obszarach:

  • normalizacja w resorcie obrony narodowej i NATO oraz standaryzacja i terminologia NATO,
  • kodyfikacja wyrobów obronnych w SZ RP oraz NATO,
  • systemy zapewnienia jakości wyrobów pozyskiwanych na potrzeby obronności, ich certyfikacja i ocena zgodności,
  • problematyka Rządowego Zapewnienia Jakości wg wymagań NATO (STANAG 4107).


Odpowiedzialny za kurs: płk rez. mgr inż. Bogusław ROGOWSKI tel. 261-837-021

Wydziałowej Komisji Wyborczej WLO
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów
na DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI
Wojskowej Akademii Technicznej

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych o możliwości  zgłaszania kandydatów (z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadających czynne prawo wyborcze oraz podstawowym miejscem zatrudnienia jest WAT) na funkcję dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO  (Robert Krawczyk bud. 70 pok. 7) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 28.10.2016 r. godz. 14.00.

W dniu 25.10.2016 r. o godz. 15.15 zapraszam studentów Wojskowej Akademii Technicznej na spotkanie w Klubie WAT w sali kinowej.
Spotkanie będzie związane z działalnością Samorządu Studenckiego. Na spotkanie szczególnie zapraszam członków organów Samorządu Studenckiego, jak również wszystkich zainteresowanych studentów.

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marzena Tykarska

Starości grup stacjonarnych naboru 2015 proszeni są o dostarczenie legitymacji studentów swoich grup do Dziekanatu WLO w celu ich przedłużenia w dniach 17.10-21.10.2016 (środa tylko na przedłużanie legitymacji) w godz. 8:00-10:00;
13:00-15:00.

W dniach 11-13 października br. przedstawiciele Wydziału Logistyki (Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności) uczestniczyli w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym w Mszczonowie – miejscowości słynącej z leczniczych Term Mazowieckich. Autorem Kongresu było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii oraz Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. 

czytajwiecej

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, rozpoczął cykl projektów związanych z rozwojem niemilitarnych obszarów bezpieczeństwa i obronności państwa w tym w obszarze bezpieczeństwa energetycznego kraju. Głównym celem tych projektów jest podjęcie na szczeblach samorządów lokalnych, a także regionalnych - współpracy w zakresie planowania, przygotowania i wykonania niezależnych energetycznie, niskoemisyjnych i zaawansowanych technologicznie (innowacyjnych, inteligentnych) rozwiązań w obszarze gospodarki energetyczno-cieplnej. Współpraca ta jest realizowana według modelu współpracy w wymiarze pragmatyczno-naukowym, łączącym wysiłek samorządów, partnerów biznesowych oraz ośrodków naukowych.

czytajwiecej