279824
Dzisiaj:Dzisiaj:87
Wczoraj:Wczoraj:181
W tym tygodniu:W tym tygodniu:1022
W tym miesiącu:W tym miesiącu:3989
Wszystkich razem:Wszystkich razem:279824

DSC 0200

W poniedziałek 16 bm w auli Wydział Logistyki w obecności prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT oraz dziekana WLO dr hab. Juliana Maja, prof. WAT odbyła się inauguracja dwóch ważnych dla zabezpieczenia modernizacji technicznej SZ RP przedsięwzięć dydaktycznych: kursu dokształcającego „Pozyskiwanie sprzętu wojskowego” oraz bazujących na nim studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego”. 

Czytaj więcej...

     W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. Konwent jest stałym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Wydziału w zakresie organizacji i przebiegu praktyk studenckich powołany decyzją Dziekana nr 64/WLO/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
Do jego zadań należy prowadzenie konsultacji, opiniowanie i składanie propozycji
w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych oraz doskonaleniem programów studiów pod kątem ich przydatności w odniesieniu do działalności operacyjnej przyszłych pracodawców na kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym.

Czytaj więcej...

DSC 0025  10.01.2017 1W dniu 09.01.2017 rozpoczęła się 14 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia).
Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo - technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno - finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Czytaj więcej...

DSC 0199W dniu 09.01.2017r. rozpoczęła się druga edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem
i zapewnieniem właściwej ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania
i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 09.01 do 20.01.2017 r. Uczestniczy w niej 15 słuchaczy.

 OBWIESZCZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WLO

 w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na DZIEKANA WYDZIAŁU LOGISTYKI Wojskowej Akademii Technicznej

Komisja Wyborcza Wydziału Logistyki WAT informuje Wyborców – pracowników Wydziału Logistyki i podległych jednostek organizacyjnych o możliwości  zgłaszania kandydatów ( z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadających czynne prawo wyborcze oraz podstawowym miejscem zatrudnienia jest WAT ) na funkcję dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016/2020 Zgłoszeń dokonuje się do sekretarza WKW – WLO  ( Robert Krawczyk bud. 135 pok. 0.11) za pomocą Karty Zgłoszenia z oświadczeniem kandydata (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 20.01.2017 r. godz. 14.00.

ogloszeniewyborow

10-01-2017 2.ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNEZgodnie z Harmonogramem doskonalenia zawodowego WAT dniu 09.01.2017r. rozpoczęły się studia podyplomowe „Zabezpieczenie logistyczne”. Są one przeznaczone dla oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.). Jest to trzecia edycja studiów realizowana w okresie 09.01.2017r.-15.12.2017r., w której uczestniczy 17 słuchaczy.