243883
Dzisiaj:Dzisiaj:27
Wczoraj:Wczoraj:128
W tym tygodniu:W tym tygodniu:27
W tym miesiącu:W tym miesiącu:4401
Wszystkich razem:Wszystkich razem:243883

     Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej przejawia wiele troski i czyni wysiłki w kierunku doskonalenia lub utworzenia efektywnego systemu kształcenia i szkolenia kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W ostatnich dniach, Sztab Generalny WP, jako organizator systemów funkcjonalnych dąży do uporządkowania systemu szkolenia kadr oficerskich logistyki, min. poprzez stworzenie, docelowo Centrum Kształcenia Kadr Logistycznych w Wojskowej Akademii Technicznej. Temu celowi służy również treść pisma skierowanego do rektora WAT.

(Treść Pisma)

IMG 6711W dniu 15.06.2016 r. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu dołączył do rodziny szkół średnich, nad którą Wojskowa Akademia Techniczna roztacza swój naukowy patronat. Podpisanie porozumienia o współpracy było głównym punktem spotkania na terenie Zespołu Szkół, którego sygnatariuszami są: Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian Maj, prof. WAT, reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną oraz mgr Maria Laska Dyrektor Zespołu Szkół.

Czytaj więcej...

DSC06134Dnia 09.06.2016 r. w Piasecznie pomiędzy WAT – Wydział Logistyki, a Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego oraz Zespołem Szkół  im. Wł. Reymonta w Konstancinie Jeziornie, podpisane zostało porozumienie o współpracy, w ramach którego Strony zadeklarowały współpracą w zakresie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej, z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

20160606 161123W poniedziałek 6 czerwca 2016 roku na terenie strzelnicy pistoletowej przy ul. Galileusza odbył się Piknik Studencki Wydziału Logistyki. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16:00 i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Przy muzyce i grillu bawiło się szerokie grono studentów i znaczna ilość kadry Wydziału.

Czytaj więcej...

IMG 0084W dniach 31.05-02.06.2016 r. w WDW Rynia odbyła się VIII konferencja naukowa logistyki stosowanej pt.: Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktykaCelem konferencji było przedstawienie myśli i wymiana doświadczeń związanych z logistyką wojskową i cywilną oraz integracja środowiska logistycznego.

Czytaj więcej...

IMG 4492W dniach 1-2 czerwca delegacja Wydziału Logistyki w składzie: dziekan dr hab. Julian Maj, prof. WAT oraz ppłk dr inż. Mariusz Gontarczyk brała udział w spotkaniu roboczym w Atenach. W skład polskiej delegacji wchodzili również zastępca dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Szef Oddziału Normalizacji WCNJiK. Wizyta w ramach zainicjowanej przez stronę grecką współpracy miała na celu ustalenie podstawowych kwestii odnośnie rozszerzenia szkoleń z zakresu NATO-wskiej standaryzacji, których liderem w NATO jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Czytaj więcej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza WLO ogłasza, 
W dniu 06.06.2016 odbyły się wybory na prodziekanów.

Na prodziekana do spraw kształcenia wybrany został
dr hab. Roman POLAK

Na prodziekana do spraw nauki wybrany został
prof. dr. hab. Lech KOSCIELECKI