252497
Dzisiaj:Dzisiaj:1
Wczoraj:Wczoraj:153
W tym tygodniu:W tym tygodniu:466
W tym miesiącu:W tym miesiącu:1
Wszystkich razem:Wszystkich razem:252497

Z DNIEM  1 WRZEŚNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI ZOSTALI POWOŁANI DO PEŁNIENIA FUNKCJI:

W WYDZIALE LOGISTYKI

 1. Dziekan Wydziału Logistyki – do czasowego wykonywania zadań zgodnie z Decyzją Rektora NR 82/RKR/2016 z dnia 25 maja 2016 r. – prof.  nadzwyczajny n-d dr hab. Julian MAJ
 2. Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Logistyki –na kadencję 2016-2020 – dr hab. Roman POLAK
 3. Prodziekan ds. naukowych Wydziału Logistyki –na kadencję 2016-2020 – prof. n-d dr hab. Lech KOŚCIELECKI
 4. Zastępca Dziekana ds. wojskowych – do czasowego wykonywania zadań – dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI
 5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości – do czasowego wykonywania zadań – dr n-d Jerzy NIEPSUJ

 W INSTYTUCIE LOGISTYKI:

 1. Dyrektor Instytutu Logistyki – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d - płk dr hab. inż. Szymon MITKOW
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d ppłk dr inż. Mariusz GONTARCZYK
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. naukowych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Dorota KRUPNIK
 4. Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej –doczasowegowykonywaniazadań  adiunkt n-d ppłk dr Jarosław SIECZKA
 5. Kierownik zakładu Logistyki przedsiębiorstw –doczasowegowykonywaniazadań – adiunkt n-d dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ
 6. Kierownik Inżynierii Systemów Logistycznych –doczasowegowykonywaniazadań – adiunkt n-d ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI

W INSTYTUCIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI:

 1. Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d dr hab. Zenon TREJNIS
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności ds. kształcenia – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Ryszard CHYRZYŃSKI
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności ds. naukowych – do czasowego wykonywania zadań – profesor nadzwyczajny n-d płk dr hab. Konrad STAŃCZYK
 4. Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Poza militarnym – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Mirosław MARCINIAK
 5. Kierownik Strategii i Systemów Obronnych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr Monika SZYŁKOWSKA
 6. Kierownik Studiów Ekonomiczno – Społecznych – do czasowego wykonywania zadań – adiunkt n-d dr inż. Bogdan ĆWIK

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów I-go stopnia w Wydziale Logistyki

     Zapraszamy osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia I-go stopnia w Wydziale Logistyki na zebranie organizacyjne, które odbędzie się:
     1 października 2016 r. (sobota), o godzinie 800 - studia niestacjonarne, o godzinie 1000 - studia stacjonarne w Auli budynek 135 tzw. „Lipsk” (patrz: mapa).
     Połączone ono będzie z wydawaniem elektronicznych legitymacji studenckich (ELS) oraz podpisywaniem umowy „uczelnia-student” i ślubowania akademickiego.
     Prosimy posiadać odliczona kwotę 17 złotych na opłacenie ELS. Osoby, które nie odbiorą legitymacji ELS nie będą mogły wejść na teren zamknięty WAT i uczestniczyć w zajęciach programowych.
     Każda osoba zakwalifikowana powinna na spotkaniu posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na jednoznaczną identyfikację). Legitymacje studenckie nie będą wydawane osobom bez dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
     Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych oraz rozkłady zajęć zamieszczone zostaną na stronie internetowej wydziału: www.wlo.wat.edu.pl.

Zajęcia w semestrze zimowym 2016/17 rozpoczynają się:

 • na studiach stacjonarnych - 03.10.2016 r.
 • na studiach niestacjonarnych - 01.10.2016 r.

Obecność na zebraniu obowiązkowa
mapa

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji prodziekana ds. naukowych Wydziału Logistyki WAT Pana dr hab. inż. Andrzeja Świderskiego, z dniem 30.06.2016 r. na wniosek Dziekana WLO za zgodą rektora WAT został czasowo wyznaczony do pełnienia funkcji prodziekana ds. naukowych z dniem 11.07.2016 r. - 31.08.2016 r. Pan prof. dr hab. Lech Kościelecki.

KONTAKT
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 261-837-468

glowne W dniu 01.07.2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji Szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów w KO logistyki. Szkolenie trwało od 07.01.2016 r. do 01.07.2016 r. i obejmowało szeroki zakres zagadnień realizowanych w trzech modułach: podstawowym, kierunkowym oraz specjalistycznym. Na zakończeniu, w obecności przedstawiciela Wydziału Logistyki ppłk. Jarosława SIECZKI, przedstawiciela Studium Wychowania Wojskowego ppłk. Dariusza PYTLOSA oraz reprezentującego Batalion Szkolny mjr. Konrada BOROWIECKIEGO wręczono zaświadczenia ukończenia szkolenia z życzeniami powodzenia zarówno na drodze kariery wojskowej, jaki i w życiu prywatnym.

     Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej przejawia wiele troski i czyni wysiłki w kierunku doskonalenia lub utworzenia efektywnego systemu kształcenia i szkolenia kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W ostatnich dniach, Sztab Generalny WP, jako organizator systemów funkcjonalnych dąży do uporządkowania systemu szkolenia kadr oficerskich logistyki, min. poprzez stworzenie, docelowo Centrum Kształcenia Kadr Logistycznych w Wojskowej Akademii Technicznej. Temu celowi służy również treść pisma skierowanego do rektora WAT.

(Treść Pisma)